Podrobnosti návrhu

Electric dishwashers for commercial use – Test methods for measuring the performance
Číslo:59A/223/CDV - IEC 63136 ED1
Komise:IEC/SC 59A
K připomínkám do:5.03.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.