Podrobnosti návrhu

Railway applications - Braking - Empty-loaded changeover devices
Číslo:prEN 15624
Komise:CEN/TC 256
K připomínkám do:4.03.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.