Podrobnosti návrhu

Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings - Gravimetric method (ISO/DIS 2106:2019)
Číslo:prEN ISO 2106
Komise:CEN/TC 132
K připomínkám do:25.03.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.