Podrobnosti návrhu

Steel and cast irons - Determination of silicon content - Gravimetric method (ISO/DIS 439:2019)
Číslo:prEN ISO 439
Komise:CEN/TC 459/SC 2
K připomínkám do:2.04.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.