Podrobnosti návrhu

Aluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots for remelting - Specifications
Číslo:prEN 1676
Komise:CEN/TC 132
K připomínkám do:2.04.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.