Podrobnosti návrhu

Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition and mechanical properties
Číslo:prEN 1706
Komise:CEN/TC 132
K připomínkám do:2.04.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.