Podrobnosti návrhu

Wood flooring - Solid individual and pre-assembled hardwood boards
Číslo:prEN 13629
Komise:CEN/TC 175
K připomínkám do:16.04.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.