Podrobnosti návrhu

Safety of laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCSs)
Číslo:76/622/CDV - IEC 60825-2 ED4
Komise:IEC/TC 76
K připomínkám do:2.07.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.