Podrobnosti návrhu

Specifications for particular types of winding wires - Part 0-4: General requirements - Glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire
Číslo:55/1757/CDV - IEC 60317-0-4 ED4
Komise:IEC/TC 55
K připomínkám do:2.07.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.