Podrobnosti návrhu

Dentistry - Cartridge syringes (ISO/DIS 9997:2019)
Číslo:prEN ISO 9997
Komise:CEN/TC 55
K připomínkám do:26.06.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.