Podrobnosti návrhu

Dentistry - Multifunction handpieces (ISO/DIS 22569:2019)
Číslo:prEN ISO 22569
Komise:CEN/TC 55
K připomínkám do:2.07.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.