Podrobnosti návrhu

Pipework - Metal hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO/DIS 7369:2019)
Číslo:prEN ISO 7369
Komise:CEN/TC 342
K připomínkám do:29.06.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.