Podrobnosti návrhu

Unfired pressure vessels - Part 3: Design
Číslo:EN 13445-3:2014/prA20:2019
Komise:CEN/TC 54
K připomínkám do:1.07.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.