Podrobnosti návrhu

Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 9: Field method for the conductometric determination of water-soluble salts (ISO/DIS 8502-9:2019)
Číslo:prEN ISO 8502-9
Komise:CEN/TC 139
K připomínkám do:1.07.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.