Podrobnosti návrhu

Unfired pressure vessels - Part 12: Additional requirements for pressure vessels of copper and copper alloys
Číslo:prEN 13445-12
Komise:CEN/TC 54
K připomínkám do:1.07.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.