Podrobnosti návrhu

Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 2: Vascular stents (ISO/DIS 25539-2:2019)
Číslo:prEN ISO 25539-2
Komise:CEN/TC 285
K připomínkám do:30.06.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.