Podrobnosti návrhu

Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 4: Initial surface conditions, preparation grades and flash rust grades in connection with water jetting (ISO/DIS 8501-4:2019)
Číslo:prEN ISO 8501-4
Komise:CEN/TC 139
K připomínkám do:1.07.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.