Podrobnosti návrhu

Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO/DIS 10993-12:2019)
Číslo:prEN ISO 10993-12
Komise:CEN/TC 206
K připomínkám do:30.06.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.