Podrobnosti návrhu

Execution of special geotechnical work - Grouting - Grouting
Číslo:prEN 12715
Komise:CEN/TC 288
K připomínkám do:1.07.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.