Podrobnosti návrhu

Small craft - Remote steering systems (ISO/DIS 8848:2019)
Číslo:prEN ISO 8848
Komise:CEN/SS T01
K připomínkám do:20.08.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.