Podrobnosti návrhu

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)
Číslo:prEN ISO/IEC 27000
Komise:CEN/CLC/JTC 13
K připomínkám do:19.08.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.