Podrobnosti návrhu

Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 2: Acceptance of reprofiling rails in plain line, switches, crossings and expansion devices
Číslo:prEN 13231-2
Komise:CEN/TC 256
K připomínkám do:19.08.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.