Podrobnosti návrhu

Laser display devices - Part 5-3: Measuring methods of image quality for laser projection displays
Číslo:110/1109/CDV - IEC 62906-5-3 ED1
Komise:IEC/TC 110
K připomínkám do:25.09.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.