Podrobnosti návrhu

Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 10: Reverse U-bend method (ISO/DIS 7539-10:2019)
Číslo:prEN ISO 7539-10
Komise:CEN/TC 262
K připomínkám do:14.09.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.