Podrobnosti návrhu

Nuclear power plants – Electrical power system – General requirements
Číslo:45A/1280/CDV - IEC 63046 ED1
Komise:IEC/SC 45A
K připomínkám do:1.10.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.