Podrobnosti návrhu

Laboratory measurement of walking noise on floors
Číslo:prEN 16205
Komise:CEN/TC 126
K připomínkám do:24.09.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.