Podrobnosti návrhu

Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management – Part 13: Common distribution power system model profiles
Číslo:57/2119/CDV - IEC 61968-13 ED2
Komise:IEC/TC 57
K připomínkám do:22.10.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.