Podrobnosti návrhu

Lighting equipment - Non-active mode power measurement
Číslo:34/621/CDV - IEC 63103 ED1
Komise:IEC/TC 34
K připomínkám do:22.10.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.