Podrobnosti návrhu

Amendment 1: Low-Voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipments - Isolation, switching and control Clause 531
Číslo:64/2393/CDV - IEC 60364-5-53/AMD1 ED4
Komise:IEC/TC 64
K připomínkám do:6.11.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.