Podrobnosti návrhu

Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number
Číslo:prEN 12504-2
Komise:CEN/TC 104
K připomínkám do:5.11.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.