Podrobnosti návrhu

Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds
Číslo:prEN 12390-1
Komise:CEN/TC 104
K připomínkám do:5.11.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.