Podrobnosti návrhu

Testing concrete in structures - Part 4: Determination of ultrasonic pulse
Číslo:prEN 12504-4
Komise:CEN/TC 104
K připomínkám do:5.11.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.