Podrobnosti návrhu

Paints, varnishes and printing inks - Determination of fineness of grind (ISO/DIS 1524:2019)
Číslo:prEN ISO 1524
Komise:CEN/TC 139
K připomínkám do:27.10.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.