Podrobnosti návrhu

Paints and varnishes - Cross-cut test (ISO/DIS 2409:2019)
Číslo:prEN ISO 2409
Komise:CEN/TC 139
K připomínkám do:28.10.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.