Podrobnosti návrhu

Paints and varnishes - Determination of the scratch resistance of a coating system using a laboratory-scale car-wash (ISO/DIS 20566:2019)
Číslo:prEN ISO 20566
Komise:CEN/TC 139
K připomínkám do:28.10.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.