Podrobnosti návrhu

Protection against lightning - Thunderstorm warning systems
Číslo:81/632/CDV - IEC 62793 ED2
Komise:IEC/TC 81
K připomínkám do:13.11.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.