Podrobnosti návrhu

Powertrack systems - Part 1: General requirements
Číslo:23A/889/CDV - IEC 61534-1/AMD2 ED2
Komise:IEC/SC 23A
K připomínkám do:20.11.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.