Podrobnosti návrhu

Power transformers - Part 22-5: Power transformer and reactor fittings - Pumps
Číslo:14/1021/CDV - IEC 60076-22-5 ED1
Komise:IEC/TC 14
K připomínkám do:20.11.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.