Podrobnosti návrhu

Amendment 2 – Railway applications – Fixed installations – DC switchgear – Part 6: DC switchgear assemblies
Číslo:9/2542/CDV - IEC 61992-6/AMD2 ED1
Komise:IEC/TC 9
K připomínkám do:20.11.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.