Podrobnosti návrhu

Binders for paints and varnishes - Determination of softening point - Part 1: Ring-and-ball method (ISO/DIS 4625-1:2019)
Číslo:prEN ISO 4625-1
Komise:CEN/TC 139
K připomínkám do:16.11.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.