Podrobnosti návrhu

Laminate floor coverings - Test method for the determination of micro-scratch resistance
Číslo:prEN 16094
Komise:CEN/TC 134
K připomínkám do:30.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.