Podrobnosti návrhu

Natural gas - Calculation of thermodynamic properties - Part 5: Calculation of viscosity, Joule-Thomson coefficient, and isentropic exponent (ISO/DIS 20765-5:2020)
Číslo:prEN ISO 20765-5
Komise:CEN/TC 238
K připomínkám do:6.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.