Podrobnosti návrhu

Resistance welding equipment - Water-cooled secondary connection cables - Dimensions and requirements for double-conductor connection cables (ISO/DIS 8205:2020)
Číslo:prEN ISO 8205
Komise:CEN/TC 121
K připomínkám do:28.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.