Podrobnosti návrhu

Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 4: Test method for water treatment membranes
Číslo:prEN 12873-4
Komise:CEN/TC 164
K připomínkám do:3.11.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.