Podrobnosti návrhu

Nábytek sedací a lehací – Bezpečnost, provedení a zkušební metody
Číslo:ČSN 91 0220
Komise:ÚNMZ
K připomínkám do:31.12.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.