Vytvoření účtu

Pro vytvoření nového účtu použijte níže uvedený formulář.

Například: podnikatel, student, zaměstnanec, OSVČ, důchodce, člen oborového sdružení, člen asociace...

Mám zájem o zasílání relevantních informací o produktech a službách
Zavazuji se, že budu tyto stránky používat pouze pro poskytování konstruktivní a profesionální zpětné vazby ke zveřejněným dokumentům. (Prosím, zaškrtněte toto pole pro potvrzení)

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

ÚNMZ nebude poskytovat Vámi uvedené údaje třetím stranám.