Kontaktujte nás

 

Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky ohledně Systému veřejného připomínkování návrhů technických norem, kontaktujte nás:

Technické a obsahové připomínky: revo@unmz.cz

Účty uživatelů: uzivatele.revo@unmz.cz

 

Pro písemný kontakt:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Biskupský dvůr 1148/5

110 00  Praha 1