Podmínky používání

 

Využívání Systému veřejného připomínkování technických norem je vázáno na dodržování následujících podmínek používání. Tím, že se do systému přihlásíte nebo jej budete využívat bez možnosti registrace, se zavazujete ‚Podmínky používání systému‘ dodržovat. Prosíme, pečlivě si podmínky přečtěte, a pokud s nimi nesouhlasíte, systém nepoužívejte.

Podmínky používání se mohou v průběhu času změnit. Pokud se tak stane, registrovaní uživatelé systému budou na tuto skutečnost upozorněni e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou jako kontaktní v nastavení uživatelského účtu.

Systém veřejného připomínkování technických norem lze využívat bez registrace. Některé vlastnosti systému jsou ale přístupné pouze pro registrované uživatele.

 

 

Prohlášení o ochraně soukromí

 

Považujeme ochranu osobních dat za důležitou a stejně tak i ochranu dat, která shromáždíme o uživatelích v průběhu využívání systému. Pro další podrobnosti si, prosím, přečtěte naše ‚Zásady nakládání s osobními údaji‘.

Jednou z podmínek používání tohoto systému je správné a přesné zadání informací do registračního formuláře. Není také dovoleno sdílet přihlašovací údaje bez výslovného souhlasu ÚNMZ.

 

 

Pokyny pro uživatele

 

Kromě osobních údajů, které jsou zahrnuty v ‚Zásadách nakládání s osobními údaji, jakékoliv další informace, které zveřejníte na stránkách Systému veřejného připomínkování technických norem, nebudou považovány za důvěrné a chráněné zákonem. ÚNMZ nebude mít žádné závazky v souvislosti s takovými informacemi. ÚNMZ může volně kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, začlenit a používat tento materiál a všechno, co je v něm obsaženo pro své vlastní komerční a nekomerční účely.

Systém veřejného připomínkování technických norem nesmíte využívat žádným způsobem, který by vedl k poškození systému (např. počítačové viry, logické bomby, trojské koně, červy, poškozená data nebo jiné škodlivé komponenty).

Systém veřejného připomínkování technických norem nesmíte používat pro jakékoliv podvodné nebo nezákonné účely. Nesmíte uveřejňovat nebo prostřednictvím Systému veřejného připomínkování technických norem přenášet materiál, který může být výhružný, diskriminační, urážlivý, neslušný, nebo který by mohl podněcovat rasovou nebo náboženskou nenávist, nebo by mohl porušovat práva třetí strany.

Nesmíte způsobit nepříjemnosti nebo nesnáze jakékoli osobě prostřednictvím Systému veřejného připomínkování technických norem. ÚNMZ je povinen spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a vyhovět soudnímu příkazu požadujícímu sdělit totožnost uživatele a dohledat materiál, který byl sdílen prostřednictvím Systému veřejného připomínkování technických norem v rozporu s některým z těchto ustanovení.

 

 

Zásady připomínkování

 

Cílem Systému veřejného připomínkování technických norem je shromažďovat připomínky k návrhům norem, proto bychom ocenili, pokud by uživatelé dodržovali tyto zásady:

 

 • Prosíme, nepoužívejte vulgární výrazy, vyhrůžky nebo osobní útoky na ostatní připomínkující včetně případných odkazů na rasu, pohlaví, sexualitu nebo náboženství.

 

 • Prosíme, nezveřejňujte žádné osobní informace, včetně adresy, telefonního čísla, e-mailu nebo jiných on-line kontaktních údajů.

 

 • Prosíme, nepoužívejte Systém veřejného připomínkování technických norem pro spam nebo inzerci jakýchkoliv obchodních nabídek. Můžete však k podpoře svých připomínek odkazovat na jiné ČSN, evropské či mezinárodní normy.

 

 • Prosíme, pokuste se být struční a věcní.

 

 • Připomínky můžete zanechávat v českém i anglickém jazyce. Preferujeme jazyk český.

 

 • Přijmutí Vašeho komentáře systémem neznamená, že připomínka bude zahrnuta do finální verze normy.

 

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete další objasnění výše uvedených pokynů, neváhejte se na nás obrátit.

 

 

Autorská práva

 

Veškerý obsah našich webových stránek a softwaru, hesel a kódů, které se používají nebo dodávají v souvislosti s jejich provozem, je ve vlastnictví ÚNMZ nebo poskytovatelů licencí, pokud není uvedeno jinak. Výslovně souhlasíte s tím, že části Systému veřejného připomínkování technických norem nebo obsah, produkty nebo služby, které jsou nabízeny prostřednictvím těchto stránek, nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat nebo využívat pro komerční účely.

Stahovat a tisknout určité části těchto stránek (za žádných okolností pro komerční účely) je povoleno pouze pro osobní potřebu za předpokladu, že:

 

 –• nebudete modifikovat a ani nijak upravovat dokumenty a s nimi spojený grafický obsah

 

 • nebudete používat grafiku odděleně bez kontextu doprovodného textu

 

Tato licence se nevztahuje na komerční použití našich webových stránek, jakékoliv shromažďování nebo používání jakýchkoliv seznamů produktů, popisy našich produktů či služeb.

Tímto je poskytnuta nevýhradní a odvolatelná licence k vytvoření hypertextového odkazu na úvodní stránku Systému pro veřejné připomínkování technických norem. Váš hypertextový odkaz nesmí popsat tento systém, ÚNMZ, jeho produkty a služby, zaměstnance nebo spolupracovníky urážlivým způsobem, a informace s odkazem spojené nesmí být zavádějící nebo nepravdivé.

Tímto berete na vědomí, že ÚNMZ může ukončit nebo pozastavit vaše právo k užívání Systému veřejného připomínkování technických norem, pokud porušíte, nebo pokud má ÚNMZ důvodné podezření, že z vaší strany došlo k porušení ustanovení těchto Podmínek používání systému.

 

 

Prohlášení o odmítnutí záruk

I když se snažíme zajistit, aby informace zveřejněné v Systému veřejného připomínkování norem byly správné, ÚNMZ nedává žádné záruky ani prohlášení ohledně přesnosti a úplnosti zveřejněných materiálů. ÚNMZ může provádět změny na webových stránkách systému kdykoli bez předchozího upozornění. ÚNMZ výslovně odmítá odpovědnost za chyby a opomenutí v obsahu zveřejněných dokumentů

Návrhy norem na našich webových stránkách jsou zveřejňovány 'tak jak jsou' - tedy tak, jak byly dodány ze stran evropských a mezinárodních organizací bez jakýchkoliv podmínek a záruk na přesnost a úplnost. ÚNMZ nenese žádnou odpovědnost za škodu, která může vzniknout využitím jakékoliv informace obsažené na těchto stránkách Systému veřejného připomínkování norem.

Prosím, berte také na vědomí, že není zaručen nepřetržitý a bezchybný chod Systému veřejného připomínkování norem. ÚNMZ nenese odpovědnost za škody, náklady nebo ztráty vyplývající z událostí mimo jeho kontrolu, včetně a bez omezení: povodně, požár, výpadek elektrického proudu, ztráta nebo přerušení připojení, nebo stávky.