Duševní vlastnictví

Autorská práva a duševní vlastnictví

 

Veškerý obsah našich webových stránek a softwaru, hesel a kódů, které se používají nebo dodávají v souvislosti s jejich provozem, je ve vlastnictví ÚNMZ nebo poskytovatelů licencí, pokud není uvedeno jinak. Výslovně souhlasíte s tím, že části Systému veřejného připomínkování technických norem nebo obsah, produkty nebo služby, které jsou nabízeny prostřednictvím těchto stránek, nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat nebo využívat pro komerční účely.

Stahovat a tisknout určité části těchto stránek (za žádných okolností pro komerční účely) je povoleno pouze pro osobní potřebu za předpokladu, že:

 

 –• nebudete modifikovat a ani nijak upravovat dokumenty a s nimi spojený grafický obsah

 

 • nebudete používat grafiku odděleně bez kontextu doprovodného textu

 

Tato licence se nevztahuje na komerční použití našich webových stránek, jakékoliv shromažďování nebo používání jakýchkoliv seznamů produktů, popisy našich produktů či služeb.

Tímto je poskytnuta nevýhradní a odvolatelná licence k vytvoření hypertextového odkazu na úvodní stránku Systému pro veřejné připomínkování technických norem. Váš hypertextový odkaz nesmí popsat tento systém, ÚNMZ, jeho produkty a služby, zaměstnance nebo spolupracovníky urážlivým způsobem, a informace s odkazem spojené nesmí být zavádějící nebo nepravdivé.

Tímto berete na vědomí, že ÚNMZ může ukončit nebo pozastavit vaše právo k užívání Systému veřejného připomínkování technických norem, pokud porušíte, nebo pokud má ÚNMZ důvodné podezření, že z vaší strany došlo k porušení ustanovení těchto Podmínek používání systému.