Podrobnosti návrhu

Leather - Determination of ethoxylated alkylphenols - Part 2: Indirect method (ISO/DIS 18218-2:2018)
Číslo:prEN ISO 18218-2
Komise:CEN/TC 289
K připomínkám do:16.06.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.